cyber

Cyber Bezpieczeństwo

Możliwość prowadzenia działalności zależy od bezpieczeństwa w sieci.

Oczywiście to kwestia świadomości zagrożeń jakie niosą ze sobą potencjalne ataki cybernetyczne.

Świadomie podejmuj decyzję o polisie zabezpieczającej szkody wyrządzone przez wirusy komputerowe, ataki hakerskie lub nieuczciwych pracowników.

Jeśli masz obawy związane z takim ryzykiem  - oto garść informacji odnośnie tego co właściwie zabezpiecza Cyber Polisa:

- koszty związane z naruszeniem prywatności osób trzecich (ujawnienie danych znajdujących się w systemach informatycznych),

- koszty postępowań przed Regulatorem z tytułu naruszenia prywatności (kary administracyjne i koszty obrony np. postępowania prowadzone przez PUODO, wcześniej GIODO)

- koszty roszczeń ze strony kontrahentów (kradzież danych)

- koszty wymuszonych płatności,

- utracony zysk w związku z przestojem