D&o

Dyrektor, Prezes

Spółka Akcyjna, Spółka z. o.o., Spółdzielnia, Fundacja, Stowarzyszenie

Codziennie podejmujesz ważne decyzje

Zarządzanie spółką lub innym podmiotem to duża odpowiedzialność.

Polisa może zabezpieczyć:

- odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem

- koszty obrony spółki

- utratę danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

- grzywny i kary administracyjne lub cywilne

Więcej informacji: info@uitp.pl