Na zdrowie

Twoje zdrowie

Każdy z nas jest pacjentem, a jako pacjent z polisą możesz uzyskać:

- dostęp do lekarzy wszystkich specjalności,

- nielimitowaną ilość wizyt lekarskich,

- dostęp do ponad 400 placówek medycznych w całej Polsce (również za granicą),

- zwrot kosztów wizyty jeśli skorzystasz z placówki spoza listy.

Polisa ubezpieczenia zdrowotnego może obejmować swoim zakresem następujące świadczenia:

- wizyty u lekarzy wszystkich specjalności, wizyty domowe, badania laboratoryjne i diagnostyczne,
- leczenie poza granicami kraju - w razie poważnej choroby diagnoza i leczenie za granicą,
- świadczenie szpitalne - świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu,
- świadczenie operacyjne - świadczenie na wypadek poddania się operacji chirurgicznej.